Zadružno iz Slovenije

je blagovna znamka Zadružne zveze Slovenije.
Na našem spletnem portalu predstavljamo kmetijske pridelke, ki jih zagotavlja 13 500 družinskih kmetij, povezanih v 60 zadrug, ki te pridelke zberejo, pripravijo za trg, predelajo in tržijo. Več kot tri četrtine hrane z družinskih kmetij Slovenije se trži preko zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, zato prinaša ta spletni portal odličen pregled ponudbe trajnostno pridelane hrane z domačih kmetij v neposredni bližini.
O projektu
Zadružno iz Slovenija
Zadružno iz Slovenija
Zadružno iz Slovenija
Zadružno iz Slovenija

Grižljaj, ki nas resnično nahrani

Zadružna zveza Slovenije povezuje 60 zadrug, več kot 13.500 družinskih kmetij, na katerih pridelajo množico domačih pridelkov, ki vsak dan bogatijo naše življenje. S skrbjo za domačo pridelavo, slovensko krajino in več kot 150-letno tradicijo slovenskega zadružništva pomagamo slovenskim kmetom ustvarjati prijaznejšo prihodnost za nas vse.
13.500
družinskih kmetij
60
zadrug članic
2600
zaposlenih
150
let tradicije
Zadružno iz Slovenija

Zadružna zveza Slovenije, z. o. o., je nevladna organizacija s prostovoljnim članstvom. Pospešuje in podpira razvoj zadružništva ter zastopa interese svojih članic. Združuje 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug in tri podjetja.

Več o Zadružni zvezi Slovenije