Zadružno

iz Slovenije

Zadružno iz Slovenije je blagovna znamka Zadružne zveze Slovenije. Na našem spletnem portalu predstavljamo kmetijske pridelke, ki jih zagotavlja 13 500 družinskih kmetij, povezanih v 60 zadrug, ki te pridelke zberejo, pripravijo za trg, predelajo in tržijo. Več kot tri četrtine hrane z družinskih kmetij Slovenije se trži preko zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, zato prinaša ta spletni portal odličen pregled ponudbe trajnostno pridelane hrane z domačih kmetij v neposredni bližini.

Zadruzno

Spletna platforma Zadružno iz Slovenije je namenjena ozaveščenemu kupcu, ki išče lokalno in trajnostno pridelano hrano, odločevalcem v ustanovah, ki morajo pri nabavi kmetijskih pridelkov in živil spoštovati javno naročniško zakonodajo in iščejo celovito ponudbo slovenske hrane višje kakovosti iz neposredne bližine ter gostincem, ki svojo prepoznavnost gradijo na ponudbi hrane iz slovenskih surovin, pridelanih na družinskih kmetijah.

Zadruge, članice ZZS, predstavljajo najkrajšo organizirano verigo oskrbe s hrano, ki je kot poslovni sistem edina v 100 % lasti kmetov, ki svoje zadruge upravljajo in nadzorujejo. Zadružni poslovni model so že pred več kot 150 leti vzpostavili kmetje zato, da bi ustvarjali svojo blaginjo in blaginjo okolja, v katerem živijo in kmetuje. V njem je kmet ustanovitelj, upravitelj, nadzornik, dobavitelj in kupec hkrati. Tako povezani kmetje v verige oskrbe s hrano vstopajo močnejši.

Podatki iz leta 2021 kažejo, da članice ZZS v celotnem slovenskem odkupu dosegajo pomembne tržne deleže: mleko 79,5%, klavno govedo 66 %, klavni prašiči 53 %, grozdje 71 %, žita, vključno s koruzo 31,6 %, vrtnine 17,2 %, bučnice 90%. V pomembnih količinah kmetje prek svojih zadrug tržijo tudi krompir, sadje, hmelj in les. 

Številne zadruge imajo v okviru svojih dejavnosti tudi predelovalne obrate: klavnice, mesno in mlečno predelovalne obrate, vinske kleti, oljarne in druge, v katerih proizvajajo proizvode lastnih blagovnih znamk vrhunske kakovosti.

Slovensko kmetijsko zadružništvo že 150 let potrjuje, da sistem, ki temelji na spoštljivem odnosu do narave, povezovanju in solidarnosti, preživi tudi največja krizna obdobja. V zadruge povezane družinske kmetije so tudi danes zagotovilo dolgoročne prehranske suverenosti Slovenije.

Slovenski kmetje in njihove zadruge so zagotovilo za odlično kakovost, sezonsko pestrost, slovensko poreklo kmetijskih pridelkov in živil ter s kratkimi transportnimi potmi manj škodljivega vpliva na okolje.

Potrošniki, odločevalci, gostinci in živilsko predelovalna podjetja z izbiro hrane Zadružno iz Slovenije skupaj s kmeti in njihovimi zadrugami ohranjate slovensko podeželje obdelano, slikovito in socialno varnejše.


Preveri ponudbo zadrug