Zadružno iz Slovenije

Spletna aplikacija Zadružno iz Slovenije na enem mestu združuje odlično kakovost in slovensko poreklo kmetijskih pridelkov in živil, ki ju zagotavlja 13 500 družinskih kmetij, povezanih v 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije (ZZS), katere na podeželju zagotavljajo 2 600 delovnih mest. Zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije so prisotne v prav vseh slovenskih regijah.

Spletna aplikacija Zadružno iz Slovenije je namenjena ozaveščenemu kupcu, ki išče lokalno in trajnostno pridelano hrano, odločevalcem v ustanovah, ki morajo pri nabavi kmetijskih pridelkov in živil spoštovati javno naročniško zakonodajo in iščejo celovito ponudbo slovenske hrane višje kakovosti iz neposredne bližine ter gostincem, ki svojo prepoznavnost gradijo na ponudbi hrane iz slovenskih surovin, pridelanih na družinskih kmetijah.

Zadruge, članice ZZS, predstavljajo najkrajšo organizirano verigo oskrbe s hrano, ki je kot poslovni sistem edina v 100 % lasti kmetov, ki svoje zadruge upravljajo in nadzorujejo. Zadružni poslovni model so že pred 150 leti vzpostavili kmetje zato, da bi ustvarjali svojo blaginjo in blaginjo okolja, v katerem živijo in kmetuje. V njem je kmet ustanovitelj, upravitelj, nadzornik, dobavitelj in kupec hkrati. Tako povezani kmetje v verige oskrbe s hrano vstopajo močnejši.

Prek zadrug, članic ZZS, družinske kmetije tržijo več kot tri četrtine hrane, ki jo pridelajo za namen prodaje. Članice ZZS tudi v celotnem slovenskem odkupu dosegajo pomembne tržne deleže: mleko 78 %, klavno govedo 76 %, klavni prašiči 32 %, grozdje 70 %, pšenica 31%, žita, vključno s koruzo 40%, zelenjava 29%, krompir 20% ,bučnice 90%. V pomembnih količinah kmetje prek svojih zadrug tržijo tudi sadje, hmelj in les (po podatki za leto 2020).

Številne zadruge imajo v okviru svojih dejavnosti tudi predelovalne obrate: klavnice, mesno in mlečno predelovalne obrate, vinske kleti, oljarne in druge, v katerih proizvajajo proizvode lastnih blagovnih znamk vrhunske kakovosti.

Slovensko kmetijsko zadružništvo že 150 let potrjuje, da sistem, ki temelji na spoštljivem odnosu do narave, povezovanju in solidarnosti, preživi tudi največja krizna obdobja. V zadruge povezane družinske kmetije so tudi danes zagotovilo dolgoročne prehranske suverenosti Slovenije.

Slovenski kmetje in njihove zadruge so zagotovilo za odlično kakovost, sezonsko pestrost, slovensko poreklo kmetijskih pridelkov in živil ter s kratkimi transportnimi potmi manj škodljivega vpliva na okolje.

Potrošniki, odločevalci, gostinci in živilsko predelovalna podjetja z izbiro hrane Zadružno iz Slovenije skupaj s kmeti in njihovimi zadrugami ohranjate slovensko podeželje obdelano, slikovito in socialno varnejše.

Zadruge smo slovensko podeželje.

Deli na: